KÖK BASMANE'den 

MAİDE MUTFAK'a

Kök Projekt'in İzmir Basmane'de başlayan hikayesi  

İstanbul İzzetpaşa'da bir mutfağa dönüştü. 

Maide ile amaçladığımız, farklı konulardaki bilgimizi yemek endüstrisindeki deneyimimizle birleştirip lezzetli yemekler yaparken sosyal sorunların bir kısmına da çözüm üretebilmek. 

İlk Adım

KÖK BASMANE

Kök Projekt ile İzmir Tarih Tasarım atölyesinin beraber yürüttüğü Kök Basmane Projesinin başlangıçtaki hedefi, farklı şehir ve ülkelerden Basmane'ye göç eden toplulukların ortak paylaştıkları yemeklerin kayıt altına alınmasıydı.  

Daha sonra yaptığımız saha çalışmaları ile öncelikli ulaşmak istediğimiz kadınların, ekonomik ve sosyal durumlarını evlerine konuk olarak inceleyip iş gücüne katılmalarının önündeki engelleri öğrenme fırsatı bulduk.

Bu sayede Kök Basmane bir arşiv çalışmasından,        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile içinde üretimhane ve pazar alanı olan bir ekonomik kalkınma projesine evrildi.

IMG_3972.jpg

İkinci Adım

Mayıs 2017'de Kök Basmane ile imece'nin açtığı kadın ve kız çocuklarının güçlenmesine odaklanan

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  İkinci Destek Programı'na katılmaya hak kazandık.  

Bu sayede Kök Basmane Projesi, Maide Mutfak olarak yeniden doğdu. 7 ay süren Destek Programı ile çözüm üretmek istediğimiz sosyal problemleri daha iyi ifade edebilir olduk, çözüm önerilerimizi geliştirdik, sürdürülebilir gelir modelleri ile destekledik, eğitim, mentorluk ve hibe kaynakları ile buluştuk.
 

Üçüncü Adım

Kitlesel Fonlama

Türkiye’de ve dünyada başlangıç aşamasındaki bizim gibi sosyal girişimlerin, geleneksel yatırımlara erişmesi oldukça güç. Bu nedenle imece, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na bağlı çalışmalar yürüten Alternative Finance Lab ile yaptığı işbirliği kapsamında bir kitlesel fonlama projesi başlattı. Biz de bu programa dahil olarak kampanya tasarımına yönelik eğitim ve mentorluk aldık.

Maalesef FonGoGo'da açtığımız kitlesel fonlama kampanyasını başarıya ulaştıramadık

ama topluluk oluşturma adına çok şey öğrendik.

imece & altfinlab (1).jpg
fongogo.png
IMG_3972.jpg

Mutfak Hazır

İzzetpaşa'daki mutfağımızın inşaatı yaklaşık 1 ay sürdü. Hijyen kurallarına uygun olarak temizlenebilen malzeme ile kaplanan mutfak alanını, teknik açıdan da büyümeye uygun bir şekilde düzenledik. 

Mutfak dışında olan bir alanı da çocukların oyun alanı olması için ayırdık. 

Daha sonra bizimle çalışmak isteyecek yararlanıcı profilindeki kadınlara ulaşabilmek için farklı dernek ve vakıfların yardımları ile açık çağrılar yayınladık.